ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (DDN-01)

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (DDN-02)

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentilerini, müşteri ihtiyaçlarını ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir.

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi (DDN-03)

ISO 10002 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi kuruluşunuzda geliştirebileceğiniz, öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması sonra şikayet nedenlerini…

BS 10012 Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemi (DDN-04)

BS 10012 Kişisel Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, kişisel bilgi yönetimi ile ilgili ilk standarttır.BS 10012 içinde belirtilen çerçeve takip edilerek, kuruluşların…

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi (DDN-05)

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, bilgi teknolojileri hizmeti sunan kuruluşların veya kuruluşların alt birimlerindeki müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, hali hazır pozisyonları…

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (DDN-06)

ISO 22301 İş sürekliliği, kuruluşların iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim…

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi (DDN-07)

ISO 27701 standardı, GDPR çerçevesinde olan gereklilikleri belirler ve kuruluş kapsamında gizlilik yönetimi için ISO / IEC 27001 ve ISO / IEC 27002’ye genişletme şeklinde bir…

ISO 31000 Risk Yönetimi (DDN-08)

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi, işletmelerde etkin bir risk yönetimi uygulanması için gerekli şartların tanımlandığı ve belgelendirme gerektirmeyen bir standarttır. Günümüzde işletmelerin başarısı…

ISO 37001 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi (DDN-09)

ISO 37001: 2016 yolsuzlukla mücadele yönetim sistemi, bir yolsuzluk karşıtı yönetim sistemini kurabilmek, uygulayabilmek, sürdürebilmek, gözden geçip geliştirebilmek için…

Süreç Yönetimi (DDN-10)

Kurumsal SOME Kuruluşu (DDN-11)

SOME’ler sektör ve kurum bazında kurulacak olan Siber Olaylara Müdahale Ekipleri’nin kısaltmasıdır. SOME siber olay öncesi, esnası ve sonrasında siber güvenliği yönetmek amacıyla USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale)…

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Ve GDPR Uyum Danışmanlığı (DDN-12)

İşletmenizin faaliyetleri esnasında elde ettiği, işlediği ve depoladığı kişisel verilere yönelik bazı sorumlulukları var. Türkiye’de 24.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren…

ISO/SAE 21434 Danışmanlığı (DDN-13)

Otomotiv endüstrisi, dijitalleşme ve bağlantılı araçlarla birlikte siber güvenlik konusunda yeni zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, otomotiv bileşenlerinin siber güvenliği için standartlar belirlenmesi ve bu standartların uygulanması gerekmektedir…

TISAX | Otomotiv Endüstrisinde Bilgi Güvenliği Danışmanlığı (DDN-14)

Otomotiv endüstrisinin Bilgi Güvenliği alanında sektöre özel ihtiyaçları dikkate alarak oluşturduğu bir Bilgi Güvenliği çerçevesidir. Otomotiv endüstrisi ana üreticileri bir araya gelerek ilgili güvenlik çerçevesini oluşturmuştur.

DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Danışmanlığı Hizmeti (DDN- 15)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından 24.07.2020 tarihinde Bilgi ve İletişim Güvenliği rehberi yayınlamıştır.