Dünyada kabul gören bir standart olan PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) kartlı ödeme sistemlerinde ihtiyaç duyulan temel güvenlik kriterlerini sağlamaya yöneliktir. Kullanıcı bilgilerinin korunmasını hedefler. Bu standardın gereklilikleri olan; güvenli bir ağın oluşturulması ve devamlılığı, kart sahibi bilgilerinin korunması, sistemin zafiyetlerinin belirlenmesi ve yönetilmesi, erişim kontrolünün sağlanması, ağın sürekli izlenmesi ve kurum içindeki bilgi güvenliğinin talimatlarla güvence altına alınması, size sunduğumuz hizmetin kapsamındadır. PCI DSS standardının gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması sürecini uzmanlarımızla kusursuz şekilde yönetiriz.

PCI-DSS Danışmanlık ve Raporlama çerçevesinde DNS Danışmanlık® olarak;

✓ Güncel PCI-DSS standardına uyumunuzu sağlayarak kart otoritelerine karşı sorumluluklarınızı yerine getirmenizde size destek oluyoruz

✓ PCI-DSS belgesine sahip olmanızı ve Kredi Kartı üzerinden geçen işlemlerin güvenliğini sağlamanızı ve risklerini yönetmenizi sağlıyoruz.