Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Sadece bireyin adı,soyadı,doğum tarihi ve doğum yeri gibi kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi,ekonomik özelliklerine ilişkin bilgiler,resim,telefon numarası, özgeçmiş gibi bilgiler de kişisel veridir.

BS 10012 Kişisel Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, kişisel bilgi yönetimi ile ilgili ilk standarttır.BS 10012 içinde belirtilen çerçeve takip edilerek, kuruluşların sakladıkları verilerin güvenliği artırılabilir, daha iyi veri işleme ve veri transferlerinin yönetilmesi ile yasal gereksinimlere uyum sağlanabilir.