ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Hizmeti (DAU-01)

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Hizmeti (DAU-02)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygunluk Denetimi (DAU-03)

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi İç Tetkik Hizmeti (DAU-04)

BS 10012 Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemi İç Tetkik Hizmeti (DAU-05)

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi İç Tetkik Hizmeti (DAU-06)

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Hizmeti (DAU-07)

ISO 37001 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi İç Tetkik Hizmeti (DAU-08)