ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları içerir. Bilgi varlıklarını belirlemesini, bu varlıklara yönelik tehditlerin ve bu tehditlerin kullanılabileceği zayıflıkların belirlenerek kabul edilebilir süre ve etkinlikte tepki göstermeyi sağlayabilecek ve denetlenebilecek Uluslararası bir standarttır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları;

 • Doğru, güvenilir ve geçerli bilgiler sunmak,
 • Risklerinizi takip etmek,
 • İş Sürekliliğini sağlamak,
 • Fazladan iş yükü ve gereksiz zaman kaybının önüne geçmek,
 • Personelin ve iş ortaklarının güvenlik konusunda farkındalığını artırmak,
 • Kurum kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlamak,
 • Yasa ve Yönetmeliklere uyumu sağlamak,
 • Denetime açık olmak,
 • Rekabet avantajı sağlamak,
 • Bilgi sistemlerinin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunmasını sağlamak,
 • Bilgi sistemlerini belirlemek ve takip etmek,
 • Bilgi sistemlerine yönelik tehditleri belirlemek,
 • Üst yönetimin bilgi güvenliğine olan desteklerini kanıtlamaktır.