İş Sürekliliği Politikası:

İş Sürekliliği Yönetimi Politikası, DNS Danışmanlık’ın iş sürekliliği yönetimine yaklaşımını göstermektedir. Bu politika, şirketimizin ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerine göre belirlediği kapsam ve hedefler çerçevesinde, kritik ürün ve hizmetleri destekleyen süreçlerin İş Etki Analizi Sonuçlarında Öngörülenden daha uzun süre kesintiye uğramasına neden olan olaylar veya kriz durumunda kritik iş süreçlerinin planlanan biçimde sürdürülmesini ve zamanında kurtarılması ile planlı biçimde normal duruma dönülmesini sağlamayı amaçlar.

İş sürekliliği yönetim yapısı ile süreçler, politikalar ve stratejiler tesis edilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanır. Potansiyel riskler değerlendirilip, risklerin gerçekleşmesini önleyen faaliyetler planlanır. Böylece olağanüstü durumlarda yaşanan kesintilerin operasyonel, finansal, yasal açıdan ve saygınlık bakımından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenir.

İş sürekliliği yönetim yapısı belirlenirken, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kriterleri dikkate alınır. İş sürekliliği yönetim yapısının öncelikli hedefi, şirketimizin belirlenen misyonunun olağanüstü durumlarda da yerine getirilmesini sağlamaktır. Şirketimiz, olağanüstü durumlarda oluşan kesintileri yönetmek, sistem ve kaynak kayıplarını ve itibar zararlarını önlemek ve aynı zamanda yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sürekliliğini planlar, kurar, düzenli olarak gözden geçirir ve iyileştirir.

DNS Danışmanlık üst yönetimi İş sürekliliği yönetimi kapsamında planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakların tahsisi konusunda gerekli desteği sağlayacağını taahhüt eder.

İş Sürekliliği yönetim yapısıyla başlıca şunlar hedeflenmiştir;

  • Acil ve olağanüstü durumlarda, minimum hizmet seviyesi ve geri kurtarma zaman hedeflerine uyumlu hizmet sağlayabilmek.
  • Uluslararası iş sürekliliği standartlarına uyumlu bir iş sürekliliği yönetim sistemine sahip olmak.
  • İlgili regülasyonlara uyumlu bir iş sürekliliği yönetim yapısına sahip olmak.
  • Acil ve olağanüstü durumların sonrasında normal hizmet seviyesine öngörülen sürelerde dönebilmek.