DNS Danışmanlık;

 

Sunduğu hizmetlerde aşağıda sıralanan politikaları uygular ve hizmet yönetimini, BT Hizmet Yönetim Sistemi (BTHYS) standardının gerekliliklerine ve mevcut süreçlerine uyumlu olarak kurduğu BT Hizmet Yönetim Sistemi ile garanti altına alarak, BTHYS’nin ve hizmetlerin etkinliğini sağlar.

 

  • BT Hizmet Yönetim Sistemi standardının gereklilikleri ile mevcut süreçlerimize uyumlu, Üst Yönetim tarafından desteklenen yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamak,
  • Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için sunulan hizmetlerde tüm ilgili yasal ve diğer şartlar ile birlikte sözleşmesel düzenlemelere uygun çalışıldığından emin olmak,
  • Hizmetleri sunmakla sorumlu olan tüm çalışanların, sürekli ve etkin BT Hizmet Yönetimi sunmaya olan bağlılığımızın bilincinde olmalarını sağlamak, kişilerin bu doğrultuda kendi sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak,
  • Hizmetleri sunan çalışanların yetkinlikleri ve bilgi birikimlerini geliştirmek, BTHYS’ nin etkin işletilmesini desteklemek için uygun eğitim almalarını ve sundukları hizmetlere yetkinliklerini yansıtmalarını sağlamak,
  • Müşterilerin beklentilerine uygun hizmetler geliştirmek, sunmak ve bu hizmetlerin devamlı geliştirilmesine destek vermek,
  • Hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak yolu ile müşterilere sunduğumuz değeri sürekli arttırmak,
  • Müşteri beklentilerini karşılayan ve aşmayı hedefleyen BT Hizmet Sunumunu sağlamak.

BT Hizmetlerimizin sürekli gelişebilmesi için “Hizmet kalitesinin, erişilebilirliğinin, sürekliliğinin ve müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması” yaklaşımını benimseriz.

Bu yaklaşımdan yola çıkarak sürekli olarak geliştirilen ve mükemmelleştiren BT Hizmet Yönetimi’ ni iyileştirme çalışmaları kapsamında, tüm süreçlerden gelen çıktıları, girdi olarak kabul eden ve hedeflerle kıyaslayan bir model kullanırız.

BT Hizmet Yönetimi’ nin geliştirilmesine yönelik hedeflerimizi belirleyerek, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli süreçleri belirleyip, çıktılarını ve performanslarını sürekli izleyerek, hedeflerimize ulaşabilmek için iyileştirme çalışmaları gerçekleştiririz. BT Hizmet Yönetimi’nin devamlılığının sağlanması ve iyileştirilmesi için hedeflerimizin gerçekleşme durumlarını düzenli olarak takip ederiz.