ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentilerini, müşteri ihtiyaçlarını ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin Faydaları;

  • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimi,
  • Kârın, verimliliğin ve pazar payının artması,
  • Etkin bir yönetim,
  • Maaliyetin azaltılması,
  • Çalışanların tatmini,
  • Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
  • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
  • İadelerin azalması,
  • Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artması,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için bu yönetim sistemi uygulanmalıdır.