ISO 27701 standardı, GDPR çerçevesinde olan gereklilikleri belirler ve kuruluş kapsamında gizlilik yönetimi için ISO / IEC 27001 ve ISO / IEC 27002’ye genişletme şeklinde bir Kişisel Veri Yönetim Sistemi (PIMS) oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve sürekli olarak iyileştirmek için rehberlik sağlar. Diğer yandan PIMS ile ilgili gereklilikleri belirler ve PII uzmanlarının sorumluluğunu ve sorumluluğunu taşıyan PII denetleyicilerine rehberlik eder. Ayrıca, kamu ve özel şirketler, devlet kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar da dahil olmak üzere, bir ISMS içinde PII işleme yapan PII denetleyicileri ve / veya PII işlemcileri dahil olmak üzere her tür ve boyuttaki kuruluş için geçerlidir.

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi’nin Faydaları;

  • Kuruluşun ISO/IEC 27001’ e uygun bilgi yönetim sistemini uygulamasını sağlamak ve sürekli gelişim sürecini desteklemek.
  • Kurum ve kuruluşun itibarının korumaya yardımcı olmaktır.
  • Kişisel verilerin ilgili tarafların bilgilerinin ve bütünlüğünün korunmasını, memnuniyetinin artmasını sağlanması
  • Bilgi güvenliği konusundaki taahhüdün yerine getirilmesini ve kontrolünü sağlamak
  • GPDR konusunda veri uyumluğunu ve gizliliğini sağlamak, kuruluşların diğer gizlilik yasalarına uyum sağlayacak şekilde standardın kullanılmasına izin vermektir.