ISO 22301 İş sürekliliği, kuruluşların iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi standardıdır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları;

  • İş ile ilgili mevcut ve olası tehditleri belirlemek ve bunların yönetilmesini sağlamak,
  • Olayların etkisini en aza indirmek,
  • Kriz zamanlarında kritik fonksiyonların her zaman çalışmasını sağlamak,
  • Sürekliliğinin sağlanması kabiliyetinin kanıtlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlamak,
  • Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların gereksinimlerini risk değerlendirilmesi yolu ile yerine getirip ayrıca taleplerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan esnekliğin gösterilmesini sağlamak,
  • Yaşanan olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini ve olayların gerçekleşmesi sonucunda faaliyet duruşlarının en aza indirilmesini sağlamak,
  • Kuruluşun saygınlığını, markalarını ve itibarını koruyup, müşteri güven ve memnuniyet derecesini artırmak,
  • Kuruluşların iş sürekliliğini temin edebilmesi için sistematik bir yaklaşım sağlamak,
  • Kuruluş, çalışanlar, politikalar, planlama faaliyetleri, prosedürler, süreçler ve kaynaklara yönelik şartları içermesi sebebi ile yönetimsel kolaylık sağlamaktır.