ISO 10002 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi kuruluşunuzda geliştirebileceğiniz, öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması sonra şikayet nedenlerini ortadan kaldıracağınız alanları belirlemenize de yardımcı olan, alınan her bir şikayetin çözüme ulaştırılıp müşteri şikayetlerini daha etkin ve daha verimli yönetmeniz için gerekli yönetim araçlarını tanımlayan, daha çok müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile müşterinin sağladığınız hizmetten memnun kalmasına olanak sağlayan yönetim sistemidir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nin Faydaları;

 

  • Müşteri şikâyetleri konusunda çalışanların bilinç ve dikkatlerini geliştirip farkındalığı yükseltmek,
  • Müşterinin önemsendiğini gösterip, firmaya bağlılık duygusunu yükseltmek,
  • Müşteri memnuniyeti konusunda kuruluşun kararlılığını göstermek,
  • Müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda nasıl bir yol izleneceğini göstermek,
  • Sorunların çözümünde kuruluşun müşteri merkezli bir yaklaşım sergilediğini ortaya koymak,
  • Şikayetlerin tekrarını engelleyerek çözüm olanakları sunmak,
  • Şikayet nedenlerinin ortadan kaldırılarak kuruluşun üretkenliğini ve verimliliğini yükseltmek,
  • Kuruluşun saygınlığını artırmak ve marka değerini yükseltmek,
  • Kuruluşun mevcut müşterilerini elde tutma potansiyeli yükseltmek ve maliyetlerini azaltmak,
  • Müşteri memnuniyet yönetim sistemi standartları ile kalite yönetim sisteminin çok kolay entegre olabileceğini göstermektir.