BS 10012 Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi Eğitimi (DYS-01)

BS 10012, Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi (PIMS) spesifikasyonlarını özetleyen bir İngiliz standardıdır. Kuruluşların Avrupa Birliğinin GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) gibi yasalarının getirdiği…

ISO/IEC 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Eğitimi (DYS-02)

ISO/IEC 27701 standardı Ağustos 2019’da yayınlanmıştır ve gizlilik bilgi yönetimi ile ilgilenen ilk uluslararası standarttır. Standart, kuruluşların ISO/IEC 27001 gerekliliklerine ve ISO/IEC 27002’nin…

ISO/IEC 27018 Bulut Ortamındaki Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi (DYS-03)

Bu standart, genel Bulut bilişim ortamı için ISO / IEC 29100’deki gizlilik ilkeleri doğrultusunda kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (PII) korumak için önlemlerin uygulanması için…

DPO Veri Koruma Görevlisi Eğitimi (DYS-04)

Bu eğitim, Avrupa Birliği  GDPR Yönergesi ile uyumlu olarak CPD tarafından akredite edilmiş bir eğitimdir. Veri Koruma Görevlisi Eğitimi, Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bir uyumluluk çerçevesini etkili bir…