ISO 37001: 2016 yolsuzlukla mücadele yönetim sistemi, bir yolsuzluk karşıtı yönetim sistemini kurabilmek, uygulayabilmek, sürdürebilmek, gözden geçip geliştirebilmek için gereksinimleri belirtir ve rehberlik eder. Sistem bağımsız olabilir veya genel bir yönetim sistemine entegre edilebilir. Sistem aşağıdakileri ele almaktadır:

  • Kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerdeki yolsuzluk,
  • Teşkilat tarafından yolsuzluk,
  • Teşkilat adına çalışan veya yararlanacak olan organizasyon personeli tarafından yolsuzluk,
  • Teşkilatın iş ortakları tarafından teşkilatın adına hareket eden veya yararına olan yolsuzluk,
  • Kuruluşun rüşvetçiliği,
  • Teşkilatın faaliyetleri ile ilgili olarak personeline yolsuzluk,
  • Kuruluşun iş ortaklarıyla ilgili olarak teşkilatın faaliyetleri ile ilgili yolsuzluk,
  • Doğrudan ve dolaylı yolsuzluk.

ISO 37001: 2016 yalnızca rüşvet için geçerlidir. Bir organizasyona rüşvet, rüşvet ve rüşvet karşıtı yasalara ve faaliyetlerine uygulanabilir gönüllü taahhütleri önleme, teşhis etme ve bunlara cevap vermeye yardımcı olmak için tasarlanmış bir yönetim sistemi için şartları belirler ve rehberlik eder.

ISO 37001: 2016, dolandırıcılık, kartel ve diğer anti-tröst / rekabet suçlarını, para aklamayı veya yolsuzluklarla ilgili diğer faaliyetleri özellikle ele almadığı halde, bir kuruluş bu tür faaliyetleri içerecek şekilde yönetim sisteminin kapsamını genişletmeyi seçebilir.

ISO 37001: 2016 gereklilikleri jeneriktir ve etkinlik tipi, boyutu ve niteliği göz önüne alınmaksızın ve kamuda, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerde olmasına bakılmaksızın, tüm kuruluşlara uygulanabilir.