ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, bilgi teknolojileri hizmeti sunan kuruluşların veya kuruluşların alt birimlerindeki müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, hali hazır pozisyonları ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili işlemlerini yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri nasıl uygulayacakları konusunda kılavuzluk eden bir standarttır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi’nin Faydaları;

  • Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak,
  • Hizmet süreçlerinde güvenliği, sürati ve erişilebilirliği artırmak,
  • İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engelleyerek zaman tasarrufu sağlamak,
  • Artan hizmet kalitesi ve daha güvenir kurumsal destekle rekabet avantajı sağlamak,
  • Hizmetlerin sunumunda yer alan ekibin rol ve sorumluluklarını belirlemek, memnuniyetlerini artırmak,
  • Bilgi teknolojisi yönetim ve işletim maliyetlerini düşürmek,
  • Bilgi teknolojisi hizmetlerini çalışır durumda tutmak,
  • Bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını yönetmek,
  • Müşterilerin ihtiyaçlarını doğru belirleme, doğru hizmet ve zamanlı destekle müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Müşteri, son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin sunulmasını garanti altına almaktır