Günümüzde işletmelerin başarısı, farklı risklerin etkin şekilde yönetilmesine ve bu doğrultuda risk yönetim stratejilerinin geliştirilmesine bağlıdır. Ancak etkin bir risk yönetimi, alışılagelen finansal risklerin yanında, karşılaşılabilecek diğer tüm risklere de odaklanmaktadır.

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi, işletmelerde etkin bir risk yönetimi uygulanması için gerekli şartların tanımlandığı ve belgelendirme gerektirmeyen bir standarttır.