ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimi (DYS-09)

ISO 31000, riskleri tanımlamak ve değerlendirmek için yapılandırılmış bir yaklaşıma yönelik kritik kararlar alınması gereken karmaşık durumları yönetme görevini basitleştirmeyi amaçlamaktadır. ISO 31000’in uygulanması…

KVKK ve GDPR Uyum Eğitimleri (DYS-10)

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından oluşturulan
mevzuatsal yaptırımlar ve yükümlülüklerin neler olduğu ve nasıl giderilmesi gerektiği konusu
sistem ve süreçsel bakış açıcı ile birlikte sunulmaktadır.