ISO 20000:2018 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA

Eğitimin Amacı ISO / IEC 20000, bir hizmet yönetim sistemi için uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Hedeflenmiş gereksinimleri karşılamak için hizmetlerin planlanması, tasarımı, geçişi, teslimi ve iyileştirilmesi dahil olmak üzere hizmet yaşam döngüsünün yönetimini destekler, böylece müşteriler, kullanıcılar ve hizmet sağlayıcı için değer sağlarlar. Bu eğitime katılarak, ISO / IEC 20000 tabanlı bir Hizmet Yönetim Sisteminin…

ISO 20000:2018 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME VE İÇ TETKİKÇİ

Eğitimin Amacı Bu eğitim, bir IT Hizmet Yönetimi Sistemini anlamak, geliştirmek ve uygulamak için gereken kavramları anlatır. Standart, işin ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak IT hizmetlerinin, etkili biçimde sunulmasına yönelik entegre bir yaklaşımın benimsenebilmesi için bir değerlendirme çerçevesi ve gereklilikleri sunar. Bu eğitim, katılımcılara ISO/IEC 20000 IT Hizmet Yönetim Sistemi standardını yorumlamalarını sağlar ve onlara bu…

ISO 20000:2018 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ TETKİKÇİ

Eğitimin Amacı ISO/IEC 20000 Baş Tetkikçi eğitimi, geniş çapta tanınan tetkik ilke, prosedür ve tekniklerini uygulayarak bir Hizmet Yönetim Sistemi (SMS) tetkiki gerçekleştirmek için gerekli uzmanlığı geliştirmenizi sağlar. Bu eğitim sırasında, ISO 19011 ve ISO/IEC 17021-1 sertifikasyon sürecine uygun olarak iç ve dış tetkikleri planlamak ve yürütmek için bilgi ve beceri kazanacaksınız. Pratik uygulamalara dayanarak,…

ISO 20000:2018 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME VE İÇ TETKİKÇİ

Eğitimin Amacı Bu eğitim, bir IT Hizmet Yönetimi Sistemini anlamak, geliştirmek ve uygulamak için gereken kavramları anlatır. Standart, işin ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak IT hizmetlerinin, etkili biçimde sunulmasına yönelik entegre bir yaklaşımın benimsenebilmesi için bir değerlendirme çerçevesi ve gereklilikleri sunar. Bu eğitim, katılımcılara ISO/IEC 20000 IT Hizmet Yönetim Sistemi standardını yorumlamalarını sağlar ve onlara bu…

ISO 20000:2018 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA

Eğitimin Amacı ISO / IEC 20000, bir hizmet yönetim sistemi için uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Hedeflenmiş gereksinimleri karşılamak için hizmetlerin planlanması, tasarımı, geçişi, teslimi ve iyileştirilmesi dahil olmak üzere hizmet yaşam döngüsünün yönetimini destekler, böylece müşteriler, kullanıcılar ve hizmet sağlayıcı için değer sağlarlar. Bu eğitime katılarak, ISO / IEC 20000 tabanlı bir Hizmet Yönetim Sisteminin…

ISO 20000:2018 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı ISO/IEC 20000 Baş Tetkikçi eğitimi, geniş çapta tanınan tetkik ilke, prosedür ve tekniklerini uygulayarak bir Hizmet Yönetim Sistemi (SMS) tetkiki gerçekleştirmek için gerekli uzmanlığı geliştirmenizi sağlar. Bu eğitim sırasında, ISO 19011 ve ISO/IEC 17021-1 sertifikasyon sürecine uygun olarak iç ve dış tetkikleri planlamak ve yürütmek için bilgi ve beceri kazanacaksınız. Pratik uygulamalara dayanarak,…

ISO 20000:2018 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME VE İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı Bu eğitim, bir IT Hizmet Yönetimi Sistemini anlamak, geliştirmek ve uygulamak için gereken kavramları anlatır. Standart, işin ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak IT hizmetlerinin, etkili biçimde sunulmasına yönelik entegre bir yaklaşımın benimsenebilmesi için bir değerlendirme çerçevesi ve gereklilikleri sunar. Bu eğitim, katılımcılara ISO/IEC 20000 IT Hizmet Yönetim Sistemi standardını yorumlamalarını sağlar ve onlara bu…

ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi – CPD Akredite

Eğitimin Amacı ISO/IEC 20000 Baş Tetkikçi eğitimi, geniş çapta tanınan tetkik ilke, prosedür ve tekniklerini uygulayarak bir Hizmet Yönetim Sistemi (SMS) tetkiki gerçekleştirmek için gerekli uzmanlığı geliştirmenizi sağlar. Bu eğitim sırasında, ISO 19011 ve ISO/IEC 17021-1 sertifikasyon sürecine uygun olarak iç ve dış tetkikleri planlamak ve yürütmek için bilgi ve beceri kazanacaksınız. Pratik uygulamalara dayanarak,…

ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi – CPD Akredite

Eğitimin Amacı ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standartlarının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi. Kimler Katılabilir? ISO/IEC 20000-1 yönetim sisteminin uygulanması ve idaresinden sorumlu personel, Bilgi güvenliği danışmanları, IT departmanlarında çalışanları, Bilgisayar teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri, yazılım sistemleri ve yazılım geliştirme teknolojileri alanında çalışanlar ve kurumlarında bu…

ISO 20000-1:2018 IT Servis Yönetimi Sistemi Bilinçlendirme ve İç Tetkikçi Eğitimi – CPD Akredite

Eğitimin Amacı Bu eğitim, bir IT Hizmet Yönetimi Sistemini anlamak, geliştirmek ve uygulamak için gereken kavramları anlatır. Standart, işin ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak IT hizmetlerinin, etkili biçimde sunulmasına yönelik entegre bir yaklaşımın benimsenebilmesi için bir değerlendirme çerçevesi ve gereklilikleri sunar. Bu eğitim, katılımcılara ISO/IEC 20000 IT Hizmet Yönetim Sistemi standardını yorumlamalarını sağlar ve onlara bu…