DDN-15 DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Danışmanlığı Hizmeti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından 24.07.2020 tarihinde Bilgi ve İletişim Güvenliği rehberi yayınlamıştır. Yayınlanan rehber ile bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması veya etkisiz kılınması hedeflenmektedir. Bilgi sistemlerinin gizlilik, bütünlük veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontroller yer almaktadır. Rehberin…

DDN-09 ISO 37001 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

ISO 37001: 2016 yolsuzlukla mücadele yönetim sistemi, bir yolsuzluk karşıtı yönetim sistemini kurabilmek, uygulayabilmek, sürdürebilmek, gözden geçip geliştirebilmek için gereksinimleri belirtir ve rehberlik eder. Sistem bağımsız olabilir veya genel bir yönetim sistemine entegre edilebilir. Sistem aşağıdakileri ele almaktadır: Kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerdeki yolsuzluk, Teşkilat tarafından yolsuzluk, Teşkilat adına çalışan veya yararlanacak olan…