ISO 27701:2019 GİZLİLİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA VE İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı ISO/IEC 27701, kuruluşların kişisel bilgiler çevresindeki risklerini daha iyi anlamalarına, yönetmelerine ve azaltmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ISO / IEC 27701, kuruluşunuz bağlamında gizlilik yönetimi için ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002’ye genişletme şeklinde bir PIMS’nin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gereksinimleri belirlemek ve rehberlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kimler Katılmalı Gizlilik ve…

ISO 27701:2019 Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi – CPD Akredite

Eğitimin Amacı ISO / IEC 27701 Gizli Bilgi Yönetim Sistemi (PIMS) uygulanması, kuruluşların kişisel bilgilerin toplanması, bakımı ve işlenmesi ile ilgili gizlilik risklerini değerlendirmesine, giderilmesine ve azaltmasına yardımcı olur. Bu eğitimin amacı ise, katılımcılara Gizli Bilgilerin Yönetimi ISO 27701 Standardının temel yapısını ve kavramlarını tanıtmak, uygulama örnekleri vererek ve konu ile ilgili yönetim sistemi şartlarını…

ISO 27701:2019 Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi Uygulama ve İç Tetkikçi Eğitimi – CPD Akredite

Eğitimin Amacı ISO/IEC 27701, kuruluşların kişisel bilgiler çevresindeki risklerini daha iyi anlamalarına, yönetmelerine ve azaltmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ISO / IEC 27701, kuruluşunuz bağlamında gizlilik yönetimi için ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002’ye genişletme şeklinde bir PIMS’nin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gereksinimleri belirlemek ve rehberlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kimler Katılmalı Gizlilik ve…

KVKK Uyumunda Yönetim Sistemleri Faktörleri

Başta Türkiye’deki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, GDPR ve diğer kişisel verilerin korunması mevzuatlarının birincil hedefi gerçek kişilerin verilerinin korunmasıdır. Hem KVKK hem de GDPR bu bağlamda bazı ilkeler benimsemiştir ve bu ilkelerin uygulanması yönünde de şartları vardır. KVKK ve GDPR gereksinimlerine bakıldığında birçok noktada benzerlikle karşılaşılacaktır. Gerek idari tedbirler anlamındaki (aydınlatma,…