ISO 22301:2019 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME VE İÇ TETKİKÇİ

Eğitimin Amacı Etkili bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemine sahip bir kuruluş, beklenmeyen kesintilerle karşılaştığında, sadece müşterilerini tutma ve itibarını koruma konusunda yarar sağlamaz, ayrıca benzer zorluklara karşı rakipleri karşısında kendini geliştirir. Sürekli gelişime dayanan temelleri ile, iç tetkik süreci, kuruluşunuza kriz durumlarına karşı güçlü bir hazırlık anlayışı sunar. İç tetkikler ayrıca bağımsız denetimlere yardımcı olur.…

ISO 22301:2019 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ TETKİKÇİ GEÇİŞ

Eğitimin Amacı ISO/IEC 22301:2019 müşteri ihtiyaçlarının, çevrenin ve piyasanın sürekli değişen doğasından kaynaklanan bir revizyondan geçti. Bu nedenle, standardın gereklilikleri mevcut ve gelecekteki iş sürekliliği zorluklarını karşılamak için değiştirilmiştir. ISO/IEC 22301:2019 Geçiş eğitimi, revize edilen hükümler, eklenmiş ve kaldırılmış terminoloji, standardın kuralsızlığının azaltılması vb. hakkında ayrıntılı bilgi sağlar ve ISO/IEC 22301: 2012 ile ISO/IEC 22301:2019…

ISO 22301:2019 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME VE İÇ TETKİKÇİ

Eğitimin Amacı Etkili bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemine sahip bir kuruluş, beklenmeyen kesintilerle karşılaştığında, sadece müşterilerini tutma ve itibarını koruma konusunda yarar sağlamaz, ayrıca benzer zorluklara karşı rakipleri karşısında kendini geliştirir. Sürekli gelişime dayanan temelleri ile, iç tetkik süreci, kuruluşunuza kriz durumlarına karşı güçlü bir hazırlık anlayışı sunar. İç tetkikler ayrıca bağımsız denetimlere yardımcı olur.…

ISO 22301:2019 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME VE İÇ TETKİKÇİ

Eğitimin Amacı Etkili bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemine sahip bir kuruluş, beklenmeyen kesintilerle karşılaştığında, sadece müşterilerini tutma ve itibarını koruma konusunda yarar sağlamaz, ayrıca benzer zorluklara karşı rakipleri karşısında kendini geliştirir. Sürekli gelişime dayanan temelleri ile, iç tetkik süreci, kuruluşunuza kriz durumlarına karşı güçlü bir hazırlık anlayışı sunar. İç tetkikler ayrıca bağımsız denetimlere yardımcı olur.…

ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ TETKİKÇİ

Eğitimin Amacı ISO 22301 Baş Tetkikçi Eğitimi, bağımsız tetkik prensipleri ve uygulamaları üzerinde durarak, Birinci, İkinci ve Üçüncü taraf İSYS tetkiklerini yönetebilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri sağlar. Kimler Katılabilir? İş Sürekliliği Yöneticileri, Risk Yöneticiler, BT Müdürleri, IT Yöneticileri veya Danışmanlar, Bir kuruluşa ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardını getirme konusuna dahil olacak…

ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ TETKİKÇİ

Eğitimin Amacı ISO 22301 Baş Tetkikçi Eğitimi, bağımsız tetkik prensipleri ve uygulamaları üzerinde durarak, Birinci, İkinci ve Üçüncü taraf İSYS tetkiklerini yönetebilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri sağlar. Kimler Katılabilir? İş Sürekliliği Yöneticileri, Risk Yöneticiler, BT Müdürleri, IT Yöneticileri veya Danışmanlar, Bir kuruluşa ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardını getirme konusuna dahil olacak…

ISO 22301:2019 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ TETKİKÇİ GEÇİŞ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı ISO/IEC 22301:2019 müşteri ihtiyaçlarının, çevrenin ve piyasanın sürekli değişen doğasından kaynaklanan bir revizyondan geçti. Bu nedenle, standardın gereklilikleri mevcut ve gelecekteki iş sürekliliği zorluklarını karşılamak için değiştirilmiştir. ISO/IEC 22301:2019 Geçiş eğitimi, revize edilen hükümler, eklenmiş ve kaldırılmış terminoloji, standardın kuralsızlığının azaltılması vb. hakkında ayrıntılı bilgi sağlar ve ISO/IEC 22301: 2012 ile ISO/IEC 22301:2019…

ISO 22301:2019 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı İş Sürekliliğinin temel konseptlerini anlayabilmek, İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin yararlarını açıklayabilmek ve ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan tüm temel dokümantasyon bilgisine sahip olmak. Kimler Katılabilir? ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Tetkikçileri, Danışmanları ve Eğitmenleri, Bilgi Teknolojileri çalışanları, Bir kuruluşa ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardını…