ISO 22301:2019 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME VE İÇ TETKİKÇİ

Eğitimin Amacı Etkili bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemine sahip bir kuruluş, beklenmeyen kesintilerle karşılaştığında, sadece müşterilerini tutma ve itibarını koruma konusunda yarar sağlamaz, ayrıca benzer zorluklara karşı rakipleri karşısında kendini geliştirir. Sürekli gelişime dayanan temelleri ile, iç tetkik süreci, kuruluşunuza kriz durumlarına karşı güçlü bir hazırlık anlayışı sunar. İç tetkikler ayrıca bağımsız denetimlere yardımcı olur.…

ISO 22301:2019 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME VE İÇ TETKİKÇİ

Eğitimin Amacı Etkili bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemine sahip bir kuruluş, beklenmeyen kesintilerle karşılaştığında, sadece müşterilerini tutma ve itibarını koruma konusunda yarar sağlamaz, ayrıca benzer zorluklara karşı rakipleri karşısında kendini geliştirir. Sürekli gelişime dayanan temelleri ile, iç tetkik süreci, kuruluşunuza kriz durumlarına karşı güçlü bir hazırlık anlayışı sunar. İç tetkikler ayrıca bağımsız denetimlere yardımcı olur.…

ISO 22301:2019 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı İş Sürekliliğinin temel konseptlerini anlayabilmek, İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin yararlarını açıklayabilmek ve ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan tüm temel dokümantasyon bilgisine sahip olmak. Kimler Katılabilir? ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Tetkikçileri, Danışmanları ve Eğitmenleri, Bilgi Teknolojileri çalışanları, Bir kuruluşa ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardını…

ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemine Geçiş Eğitimi – CPD Akredite

Eğitimin Amacı ISO/IEC 22301:2019 müşteri ihtiyaçlarının, çevrenin ve piyasanın sürekli değişen doğasından kaynaklanan bir revizyondan geçti. Bu nedenle, standardın gereklilikleri mevcut ve gelecekteki iş sürekliliği zorluklarını karşılamak için değiştirilmiştir. ISO/IEC 22301:2019 Geçiş eğitimi, revize edilen hükümler, eklenmiş ve kaldırılmış terminoloji, standardın kuralsızlığının azaltılması vb. hakkında ayrıntılı bilgi sağlar ve ISO/IEC 22301: 2012 ile ISO/IEC 22301:2019…

ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi – CPD Akredite

ISO 22301:2019 Baş Tetkikçi Eğitimi, bağımsız tetkik prensipleri ve uygulamaları üzerinde durarak, birinci, ikinci ve üçüncü taraf İş Sürekliliği Yönetim Sistemi tetkiklerini yönetebilmek için geçerli olan bilge ve becerileri kazanmanızı sağlar.   Eğitim Yapısı Denetimlerin amacını ve faydalarını anlamak; Denetçilerin rolü; Standartların denetimlerde rolü; Denetim terimleri ve tanımları; Denetim ilkeleri; Bir denetim programı oluşturmak; Bir…

ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi – CPD Akredite

  ISO 22301:2019 Baş Tetkikçi Eğitimi, bağımsız tetkik prensipleri ve uygulamaları üzerinde durarak, birinci, ikinci ve üçüncü taraf İş Sürekliliği Yönetim Sistemi tetkiklerini yönetebilmek için geçerli olan bilge ve becerileri kazanmanızı sağlar.   Eğitim Yapısı Denetimlerin amacını ve faydalarını anlamak; Denetçilerin rolü; Standartların denetimlerde rolü; Denetim terimleri ve tanımları; Denetim ilkeleri; Bir denetim programı oluşturmak;…

ISO, ISO 31000, ISO 22301 ve diğer iş sürekliliği standartlarına ücretsiz erişim sağladı

Son COVID-19 salgınına yanıt olarak, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), iş sürekliliği yönetimi ve risk yönetimini destekleyen bazı temel standartlarına ücretsiz erişim sağlamıştır. Standartlar salt okunur biçimde mevcuttur ve bağlantıları burada bulabilirsiniz:   ISO 22301:2019 Security and resilience – Business continuity management systems –Requirements ISO 22395:2018 Security and resilience – Community resilience – Guidelines for supporting vulnerable persons…

Veri yedeklerinde İş Sürekliliği Kriterleri: RTO, RPO ve MTPD

Olası yaşanabilecek bir felaket sonrası veri yedeklerinden yada replikasyondan dönüş herkesin birincil planıdır. Ancak burada “Zaman” faktörü ön plana çıkmaktadır. Yedeğin, replikasyonun ne kadar sürede alındığı ne kadar zamanda geri dönülebileceği büyük önem taşır. Bu nedenle RTO, RPO, ve MTPD süreçleri kritik olarak değerlendirilmesi gereken süreçlerdir. Recovery Time Objective (RTO) Nedir? RTO, Olası felaket durumunda…