Blog Yazılarıİş Sürekliliği

Olası yaşanabilecek bir felaket sonrası veri yedeklerinden yada replikasyondan dönüş herkesin birincil planıdır. Ancak burada “Zaman” faktörü ön plana çıkmaktadır. Yedeğin, replikasyonun ne kadar sürede alındığı ne kadar zamanda geri dönülebileceği büyük önem taşır. Bu nedenle RTO, RPO, ve MTPD süreçleri kritik olarak değerlendirilmesi gereken süreçlerdir.

Recovery Time Objective (RTO) Nedir?

RTO, Olası felaket durumunda sistemi ne kadar sürede tekrar devreye aldığımız zamandır. Bir diğer deyişle Yedekten geri dönüş süresidir. ISO 22301 Tanımıyla RTO; Bir ihlal olayının ardından, Ürün veya hizmetin yeniden verilmeye başlanması, Faaliyetin yeniden başlatılması ve Kaynakların kurtarılma süresidir. Yedekleme metodu, yedekleme ortamı ve donanım bu süreçte etkili rol oynamaktadır.

Recovery Point Objective (RPO) Nedir?

RPO, Felaket zamanı ile son yedek alınan veya repikasyonun sağlandığı zaman arasındaki zaman dilimidir. Bu süre içerisindeki veriye ulaşılamayacağı için oldukça yüksek risk taşır. Örnek vermek gerekirse her gece 02:00 de yedek aldığınızı düşünelim, Sisteminiz gündüz 11:00 de arızalanırsa 9 saatlik bir kaybınız olacaktır. Günde sadece 1 kez yedek aldığınız takdirde maksimum RPO süreniz 24 saattir. Bu da kritik sistemlerde oldukça risklidir.

 

Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD) Nedir?

İş süreci veya sistemlerdeki olası kesintiye katlanılabilecek maksimum süredir. Olası kesinti süresinin tanımlı MTPOD değerinin üzerine çıkması durumunda kurum ciddi boyutta zarar görür. Zarar, finansal olabileceği gibi kurumsal itibar açısından da olabilir.