GÜMRÜK BAKANLIĞI YYS KAPSAMINDA ALINAN ISO 27001 SERTİFİKALARININ KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünde ISO 27001 Gereksinimi Ticaret Bakanlığı (Eski adıyla Gümrük Bakanlığı) gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek üzere “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü” şartları belirledi. Bu şartları sağlayan işletmelere verilen belge ile yerinde gümrükleme ve transit geçiş kolaylıkları sağlandı. 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin gereksinimlerinden biri de ISO…