GÜMRÜK BAKANLIĞI YYS KAPSAMINDA ALINAN ISO 27001 SERTİFİKALARININ KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünde ISO 27001 Gereksinimi Ticaret Bakanlığı (Eski adıyla Gümrük Bakanlığı) gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek üzere “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü” şartları belirledi. Bu şartları sağlayan işletmelere verilen belge ile yerinde gümrükleme ve transit geçiş kolaylıkları sağlandı. 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin gereksinimlerinden biri de ISO…

Kurul Kararlarının Değerlendirmesi – Nisan 2020

“Bir şirket sahibinin, çalışanının Whatsapp yazışmalarını hukuka aykırı olarak elde etmesi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 2019/138 Sayılı Karar Özeti Şikayet edilenin Whatsapp grubunun kullanıcılarından biri olan bir çalışanının işyerindeki bilgisayarı üzerinden yazışmaları okuyup, fotoğraflarını çekmesinin ve/veya ekran görüntülerini kaydetmesinin TCK kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, diyerek TCK m.135-140 madde hükümleri uygulanacak hususların değerlendirilmeyeceğine…