ISO/SAE 21434 : Karayolu taşıtlarında siber güvenlik mühendisliği

ISO 21434 Nedir? ISO 21434 standardı, otomotiv endüstrisi için siber güvenlik yönetimi konusunda bir çerçeve sunar. Bu standardın amacı, otomotiv bileşenlerinin siber tehditlere karşı daha iyi korunmasını sağlamak ve otomotiv sektöründeki tüm bileşenlerin siber güvenliği için bir standart oluşturmaktır. Bu standardın temel amacı, otomotiv sektöründe siber güvenliği artırmak ve siber tehditlere karşı savunmasızlığı azaltmaktır. ISO…