EU GDPR VERİ KORUMA GÖREVLİSİ (DPO) (Haftasonu)

Eğitimin Amacı Veri Koruma Görevlisi Eğitimi, Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bir uyumluluk çerçevesini etkili bir şekilde uygulamak ve yönetmek için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği geliştirmenizi sağlar. Kimler Katılabilir? Kişisel Verileri Koruma Kanununa uyum ve hazırlanmak isteyen proje yöneticileri ve danışmanları Bir kurumun KVK korunmasından ve risklerinin yönetiminden sorumlu yöneticileri Gizlilik yöneticileri Risk ve uyum…

16.04.2020 Tarihli Turkon Holding İhlal Bildirimi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURUMU Veri İhlali Bildirimi   Yayın Tarihi : 16.04.2020 Veri Sorumlusu : Turkon Holding A.Ş. Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş. Turkon Demiryolu Taşımacılık A.Ş. Turkon Lojistik A.Ş. Turkon Taşımacılık A.Ş. Anadolu Turizm Yatırımları A.Ş. Kanlıca Denizcilik ve Ticaret A.Ş. Kaşif Denizcilik A.Ş. Bildirim Tarihi : 13.04.2020     İhlalin Açıklaması :…

GDPR UYARINCA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞINA VERİ AKTARIMI

Bir çok şirket çalışanları , müşterileri tedarikçileri veya iş ortaklarının farklı ülkelerde bulunması sebebiyle veri aktarım/işleme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır. Genellikle firmalar bu tarz veri aktarımlarını gözden kaçırmaktadırlar. Bugüne kadar KVK Uyum Projelerinde en fazla atlanan konular arasında bu hususun da geldiğini söylemeliyim. Şirketlerin uluslararası nitelikte faaliyetler göstermesi oldukça zordur. Zira iş ilişkisi içerisinde olan ülkelerin…

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun “Bağlayıcı Şirket Kuralları Duyurusu” hakkında

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 10 Nisan 2020 tarihli “Bağlayıcı Şirket Kuralları” konulu duyurusunda; kişisel verilerin aktarıldığı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda kişisel veriler, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir denilmiştir.  …

BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI HAKKINDA DUYURU

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (6698 sayılı Kanun) 9 uncu maddesi ile düzenlenmektedir. Anılan madde hükmüne göre, kişisel verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda kişisel veriler, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (Kurul) izninin bulunması…

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Veri Koruma Görevlisi (DPO) Eğitimi

Bu eğitim; Kurumunuz bünyesinde gerçekleşebilecek her türlü raporlama ve veri güvenliği ihlal durumlarının ve buna ilişkin ortaya çıkan zayıflıkların yönetilmesini sağlayacak kontrolleri tahsis etmenizi ve güvence altına almanızı Denetleyicilerin ve işlemcilerin, veri koruma görevlilerinin (DPO) rollerini, Tasarım ile veri korumayı, Veri koruma etki değerlendirmesinin nasıl yapılacağını aktarmayı (DPIA) Denetim otoritelerinin yetkilerini açıklamayı, Kişisel verilerin titizlikle korunmasıyla…

“İlgili kişinin dergi aboneliği işlemleri ile ilgili bir çağrı merkezine vermiş olduğu telefon numarasının, anılan çağrı merkezi tarafından bir gıda şirketinin reklamının yapılması amacıyla aranması hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/01/2020 Tarihli ve 2020/34 Sayılı Karar Özeti

Karar Tarihi : 16/01/2020 Karar No : 2020/34 Konu Özeti :İlgili kişinin dergi aboneliği işlemleri ile ilgili bir çağrı merkezine vermiş olduğu telefon numarasının anılan çağrı merkezi tarafından bir gıda şirketinin reklamının yapılması amacıyla aranması hakkında   Kurumumuza intikal eden şikayette ilgili kişinin bir gıda şirketi adına 053.….. nolu telefonundan arandığını, şirketin internet sitesinin “bize…

Yeterli Korumaya Sahip Ülkelerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Kriterler

Karar Tarihi : 02/05/2019 Karar No : 2019/125 Konu Özeti :Yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin tayininde kullanılmak üzere oluşturulmuş form   Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 9 uncu maddesinde; kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamayacağı, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda…