ISO 20000:2018 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME VE İÇ TETKİKÇİ

Eğitimin Amacı Bu eğitim, bir IT Hizmet Yönetimi Sistemini anlamak, geliştirmek ve uygulamak için gereken kavramları anlatır. Standart, işin ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak IT hizmetlerinin, etkili biçimde sunulmasına yönelik entegre bir yaklaşımın benimsenebilmesi için bir değerlendirme çerçevesi ve gereklilikleri sunar. Bu eğitim, katılımcılara ISO/IEC 20000 IT Hizmet Yönetim Sistemi standardını yorumlamalarını sağlar ve onlara bu…

ISO 20000:2018 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME VE İÇ TETKİKÇİ

Eğitimin Amacı Bu eğitim, bir IT Hizmet Yönetimi Sistemini anlamak, geliştirmek ve uygulamak için gereken kavramları anlatır. Standart, işin ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak IT hizmetlerinin, etkili biçimde sunulmasına yönelik entegre bir yaklaşımın benimsenebilmesi için bir değerlendirme çerçevesi ve gereklilikleri sunar. Bu eğitim, katılımcılara ISO/IEC 20000 IT Hizmet Yönetim Sistemi standardını yorumlamalarını sağlar ve onlara bu…

ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi – CPD Akredite

Eğitimin Amacı ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standartlarının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi. Kimler Katılabilir? ISO/IEC 20000-1 yönetim sisteminin uygulanması ve idaresinden sorumlu personel, Bilgi güvenliği danışmanları, IT departmanlarında çalışanları, Bilgisayar teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri, yazılım sistemleri ve yazılım geliştirme teknolojileri alanında çalışanlar ve kurumlarında bu…