DYS-18/1 ISO 37001 Bilinçlendirme

Rüşvet, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü zayıflatır, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde sürdürülebilir ekonomik ilerlemeye ve serbest piyasaların daha genel olarak düzgün işleyişine yönelik ciddi tehditler oluşturmaktadır. Rüşvet üzerinde giderek artan bir odaklanma olduğundan, işletme itibarı, sürdürülebilirlik ve büyüme söz konusudur. Rüşvetin etkileri küresel olarak hissedilir ve rüşvet eylemleri ciddi cezai yaptırımlara neden olur. Bir ISO 37001 rüşvetle mücadele yönetim sistemi, kuruluşunuza rüşveti engellemek, önlemek, tespit etmek ve raporlamak için uluslararası en iyi uygulama çerçevesini sağlar.

DYS-18/2 ISO 37001 Uygulama

ISO 37001, yolsuzluk karşıtı bir yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için gereksinimleri belirtir ve rehberlik eder. Sistem bağımsız olabilir veya genel bir yönetim sistemine entegre edilebilir. ISO 37001 Uygulama semineri, ISO 37001’e dayalı bir Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi oluşturma, uygulama, yönetme ve sürdürme konusunda bir kuruluşu desteklemek için gerekli uzmanlığı geliştirmenizi sağlar.
Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemleri’nin küresel yolsuzlukla mücadeledeki en iyi uygulamalarından birisidir ve bir kuruluşun itibarını ve kârını olumsuz yönde etkilemeden yolsuzluğu etkili bir şekilde önler, tespit eder ve giderir.

DYS-18/3 ISO 37001 İç Tetkikçi

Seminerimizde, kuruluş içinde uygulanan ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi Standardının yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini belirleyecek katılımcılara, uygulamalar tanıtılacak, iç tetkiklerin planlanması ve uygulanması hakkında bilgi verilecektir.