• DAU-02 : ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Hizmeti
  • DAU-09 : BS 10012 Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemi İç Tetkik Hizmeti
  • DAU-10 : ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi İç Tetkik Hizmeti
  • DAU-11 : ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Hizmeti