İşletmenizin faaliyetleri esnasında elde ettiği, işlediği ve depoladığı kişisel verilere yönelik bazı sorumlulukları var. Türkiye’de 24.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında işletmenizin iş süreçleri içerisinde yer alan tüm kişisel verilerin bir KV Envanterinde kayıt altına alınması gerekmektedir. Bununla birlikte ilgili kişisel verilerin üzerindeki potansiyel risklerin de yönetimi gerekmektedir.

DNS Danışmanlık® olarak, Kişisel verilerin korunmasına yönelik regülasyonlara uyum çalışmalarında;

  • İş süreçlerinizi öncelikle alanında uzman hukuk profesyonelleri ile hukuki analize tabi tutar ve iş birimlerinin günlük operasyonları nedeniyle işledikleri kişisel veriler ile ilgili olarak ne yapmaları gerektiğini tanımlarız.
  • Veri işleme envanterini oluşturmanızı sağlarız
  • İşletmenizin yayıma alması gereken kişisel verilerin korunması ile ilgili saklama silme vb. politikaların içeriğinin hazırlanmasını sağlarız.
  • Kurumun sahip olduğu hukuki anlaşmaların, formların vb. gözden geçirilerek KVKK uyumlu hale getirilmesi, açık rıza metinlerinin ve aydınlatma metinlerinin oluşturulmasını sağlarız.
  • Yapısal olmayan alanlar (Word, Powerpoint, Excel vb. ofis dosyaları) elektronik veri işleme ortamlarınızı tarar ve sonuçları raporlarız.
  • Kanunun ön gördüğü belirli sürelerde saklanması ve gerektiğinde silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi gereksinimin karşılanması amacıyla, teknik altyapınızı uygunluk ve yeterlilik açısından analiz ederiz, Uyumun için ilgili teknik desteği sağlarız.